Start

Välkommen till Trauma Forum!

 

Vi startade företaget i årsskiftet 2003/2004 och arbetar sedan dess bland annat med traumabearbetning, samtals- och psykoterapi, kroppsterapi och kostråd.

Läs mer om vilka vi är – klicka här

Ibland kan man behöva någon utomstående att prata med angående problem från sin tidigare eller aktuella livssituation. Man har kanske redan provat olika problemlösningar men inte riktigt lyckats eftersom man har saknat resurser, hjälpmedel eller passande verktyg.

När man tycker att det inte går att komma vidare, kan ett steg i riktning mot förändring vara att kontakta en samtalsterapeut. I samtal och psykoterapi får man hjälp med att skaffa sig en verktygslåda med fungerande metoder för att klara av att hantera och lösa sina problem.

Samtal och psykoterapi i hemlik miljö
Vi på Trauma Forum arbetar för att se, stödja och framhålla det friska och funktionella hos våra kunder. Vi arbetar i mottagningen med samtal och psykoterapi i en hemlik miljö. Vår tanke med det är att erbjuda en varm, välkomnande och trygg atmosfär för att ge kunden bästa möjlighet att fokusera på sitt förändringsarbete och tillfrisknande.

Se foton på mottagningen - klicka här

Vår behandlingsfilosofi – en form av hjälp till självhjälp
Vi som finns här på mottagningen arbetar enligt det salutogena perspektivet (1), vilket betyder att det är grundläggande för oss att fokusera på vilka faktorer som främjar utveckling, hälsa och välmående hos våra kunder. Vi arbetar under terapisessionen gemensamt med begriplighet och förståelse kring problemens uppkomst och dess konsekvenser. Därefter letar vi tillsammans efter olika sätt att göra problemen hanterbara genom att finna funktionella lösningar, nya målsättningar och meningsfullhet för kunden i förändringsprocessen av den nuvarande livssituationen.

(1) Aaron Antonovsky presenterar det salutogena perspektivet i sin bok ”Hälsans mysterium” utgiven av bokförlaget Natur och kultur.